1. chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  [​IMG]
  Bộ mã Hóa Vòng Quay TR Electronic
  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder TR Electronic Hàng Đầu Tại Việt Nam : Bộ mã hóa TR Electronic, Encoder TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay TR Electronic, Bộ mã hóa tuyệt đối TR Electronic, Bộ mã hóa gia tăng TR Electronic, Đại lý Encoder TR Electronic, Đại lý phân phối Encoder TR Electronic, Nhà cung cấp Encoder TR Electronic
  Bộ mã hóa tuyến tính TR-Electronic có được các chuyển động tuyến tính trong máy móc, công cụ và cài đặt theo yêu cầu cụ thể của bạn với các công nghệ khác nhau.
  Với bộ mã hóa quay tuyến tính TR-Electronic, bạn có thể đo các đường dẫn hầu như không bị hao mòn và di chuyển chính xác các máy móc và cài đặt của bạn đến vị trí mong muốn. Kết quả là bạn sẽ tăng tính khả dụng của cài đặt và đảm bảo quy trình sản xuất hiệu quả. Bạn sẽ ngăn chặn thời gian ngừng sản xuất đắt tiền và kéo dài tuổi thọ của máy
  Model : Encoder TR Electronic
  TR Electronic CE100M 100-01102
  TR Electronic CE65S 206-00037
  TR Electronic CE65E SL3002
  TR Electronic CE65E SL3005
  TR Electronic HE65S 206-00347
  TR Electronic CE100M 100-01169
  TR Electronic CE65M-110-00927
  TR Electronic CE100M 100-00960
  TR Electronic CE65M 110-02521
  TR Electronic CE65M 110-02521
  TR Electronic HE65M 205-00322
  TR Electronic CE100M 100-01452
  TR Electronic CE65M 110-02098
  TR Electronic CE65M 110-00636
  TR Electronic CE65S 111-00067
  TR Electronic CE58M 5802-00035
  TR Electronic ZE65M 171-50136
  TR Electronic ZE65M 171-50055
  TR Electronic ZE65M 171-50066
  TR Electronic LP38 307-00532
  TR Electronic AE100M 200-00226
  TR Electronic CE100M 100-00945
  TR Electronic CE65M 110-21680
  TR Electronic CE100M 100-01461
  TR Electronic AE100M 200-00596
  TR Electronic LA66K 312-00933
  TR Electronic CE100M 100-01361
  TR Electronic ZH65M 175-00003
  TR Electronic CE65M 110-00025
  TR Electronic ZH81M 260-00018
  TR Electronic CE65M 110-00444
  TR Electronic CE65M 110-02789
  TR Electronic SL3010 40-720-004
  TR Electronic CE65M 110-01967
  TR Electronic CE100M 100-01337
  TR Electronic CE100M 100-00390
  TR Electronic CE65M 110-02041
  TR Electronic CE100M 100-01360
  TR Electronic CE65M 110-01130
  TR Electronic CE65M 110-01217
  TR Electronic CE65M 110-01968
  TR Electronic CE65S 111-00202
  TR Electronic LA-80-300-A
  TR Electronic CE100S 102-00006
  TR Electronic IE58A 219-00772
  TR Electronic LA41K 305-000150
  TR Electronic LE200 2200-00112
  TR Electronic CE65M 110-01460
  TR Electronic CH58M 5842-00016
  TR Electronic LA66K 312-01046
  TR Electronic ZE115M 173-00001
  TR Electronic CE100M 100-00988
  TR Electronic CE100M 100-00877
  TR Electronic HE-58-S 207-00001
  TR Electronic CE65M 110-02572
  TR Electronic CE65M 110-01646
  TR Electronic CE65M 110-00653
  TR Electronic ZE65S 170-50022
  TR Electronic CE65M 110-00636
  TR Electronic CE65M 110-02340
  TR Electronic CE65M 110-02627
  TR Electronic CE100M 100-00117
  TR Electronic CNTT-10 490-00009
  TR Electronic AE100M 200-00084
  TR Electronic CE65M 110-01470
  TR Electronic CE65M 110-01926
  TR Electronic LP38 307-00032
  TR Electronic CE65M 110-01460
  TR Electronic CE100M 100-01163
  TR Electronic LP38 307-00620
  TR Electronic CE100M 100-01169
  TR Electronic PU10 491-00002
  TR Electronic CE65MP 110-02269
  TR Electronic CE65M 110-01460
  TR Electronic LE200 2200-00112
  TR Electronic ZH81M 260-00018
  TR Electronic CE65M 110-01542
  TR Electronic HE58S 207-00013
  TR Electronic CE58M 5802-00013
  TR Electronic CE65M 110-00636
  TR Electronic HE58S 207-00168 CE6
  Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM
  Mr Thắng : 0901 327 774
   

Chia sẻ trang này