1. emvorues

  emvorues Active Member

  Hệ thống thoát nước đô thị bao gồm: mạng cống (cống, kênh mương) thu gom và công trình trên đó, trạm bơm thoát nước, nhà máy/trạm xử lý nước thải (XLNT) và cống xả nước thải, nhằm mục đích thu gom, vận chuyển, tiêu thoát và xử lý nước mưa, nước thải đảm bảo quy chuẩn để xả ra môi trường bên ngoài.

  Trong nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và XLNT cũng ghi rõ: “Nước thải từ các hộ thoát nước, khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xả vào hệ thống thoát nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”.

  1. Các cơ sở sản xuất

  - Dệt nhuộm: Nhiệt độ, Độ màu, COD, SS, dầu mỡ khoáng, crom, sắt, đồng, clor dư…

  - Giấy: Nhiệt độ, Độ màu, COD, SS, dầu mỡ khoáng, crom, sắt, đồng, clor dư…

  - Chế biến thực phẩm: SS, BOD, COD, SS, dầu mỡ khoáng, TN, clor dư, coliform

  - Mạ điện: Ph, dầu mỡ khoáng, sắt, crom (VI), tổng crom, Niken

  - Trạm cấp nước: SS, Fe, Mn, màu sắc


  2. Các cơ sở dịch vụ

  - Kho xăng dầu: SS, COD, Tổng dầu mỡ khoáng

  - Cửa hàng xăng dầu: SS, COD, Tổng mỡ khoáng, Tổng các chất hoạt động bề mặt

  - Rửa và sửa chữa xe máy, ô tô: SS, COD, tổng dầu mỡ khoáng, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng PCP

  - Nhà hàng: SS, COD, tổng dầu mỡ khoáng, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng PCP

  - Khách sạn: BOD, SS, TN, tổng các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực vật


  Bảng các thông số ô nhiễm chủ yếu trong nước thải các cơ sở sản xuất và dịch vụ ở các đô thị

  [​IMG]

  Vì vậy các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất và dịch vụ cần phải được kiểm soát trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước tập trung. Đây là một trong những điều kiện đảm bảo cho hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải tập trung hoạt động bền vững.

  >> Có thể bạn quan tâm: Phân loại nước thải công nghiệp
   

Chia sẻ trang này