1. chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  Cảm biến lực Scaime tại Việt Nam Công Ty TNHH Châu Thiên Chí chuyên phân phối Cảm biến Scaime_Hotline: 0932 048 123
  [​IMG]


  Cảm biến lực Scaime dùng để đo lực căng và lực nén phạm vi đo lực lên đến 5000 kN. Cảm biến lực Scaime có nhiều mẫu mã nhiều loại khác nhau hoàn toàn phù hợp với đa dạng môi trường và các ngành công nghiệp khách nhau, có thể được sử dụng rất đơn giản và nhanh chóng để đo lực căng hoặc lực nén.
  Tất cả các loại Cảm biến lực Scaime đều được chúng tôi cung cấp với độ chính xác cao nhất.

  Có 2 loại Cảm biến lực Scaime: Cảm biến đo lực căng lực nén & Cảm biến lực/mômen trục kép.

  Xem thêm nhiều Model Cảm biến lực Scaime tại Việt Nam
  Cảm biến lực MCR
  MTRD - MTRS
  Type M15
  Type M16
  Cảm biến lực MS02
  Cảm biến lực K11
  M12 - ML12
  K12 0 ... 0,5 kN đến 0 ... 1 000 kN
  Cảm biến lực K1427, độ lệch thấp, IP67
  Cảm biến lực K2145
  Cảm biến lực K100
  Type K1107
  Type K1563
  Type K25
  Type K1368
  Type K1882
  Cảm biến lực kích K13 và K13B
  Type K22
  K1613
  K450
  K18
  Cảm biến lực để đo trục vít K181
  Cảm biến lực K14 0 ... 0,05 kN đến 0 ... 100 kN
  K2528 Cảm biến lực để điều khiển máy ép lên tới 10 kN
  Cảm biến lực K2529
  Cảm biến lực K2148
  Cảm biến lực K2618
  Cảm biến lực K1250
  Cảm biến lực M2396
  Cảm biến lực M2371
  Cảm biến lực MTRP
  Cảm biến lực MTRZ
  MTRZ 1...3kN 1 ... 3kN
  MTRZ 5 ...25kN 5 ...25kN
  MTRZ 50 ...75kN 50 ...75kN
  MTRZ 100kN 100kN

  Cảm biến lực căng /nén Scaime K11-0,5-10kN 0,5 ...10kN Cảm biến lực Scaime tại Việt Nam Hotline: 0932 048 123
  K11-20-50kN Cảm biến lực căng/nén K11-K11-20-50kN 20-50kN
  K11-100-200kN Cảm biến lực căng/nén K11-100-200kN 100-200kN
  K11-500kN Cảm biến lực căng/nén K11-500kN 500kN
  K11-1000kN Cảm biến lực căng/nén K11-1000kN 1000kN
  K11-2000kN Cảm biến lực căng/nén K11-2000kN 2000kN
  K12-0_5-10kN Cảm biến lực căng/nén K12-0,5-10kN 0,5 … 10kN
  K12-20-50kN Cảm biến lực căng/nén K12-20-50kN 20-50kN
  K12-100kN Cảm biến lực căng/nén K12-100kN 100kN
  K12-200kN Cảm biến lực căng/nén K12-200kN 200kN
  K12-500kN Cảm biến lực căng/nén K12-500kN 500kN
  K12-1000kN Cảm biến lực căng/nén K12-1000kN 1000kN
  Cảm biến lực căng/nén K1427-0,5-10kN 0,5 … 10kN

  Cảm biến lực Scaime tại Việt Nam Công Ty TNHH Châu Thiên Chí 0932 048 123 Đại lý Scaime Sensors

  Cảm biến lực căng/nén K1427-20kN 20kN
  Cảm biến lực căng/nén K1427-50kN 50kN
  Cảm biến lực căng/nén K1427-20kN 100kN
  Cảm biến lực căng/nén K1427-20kN 200kN
  K1563-100-500N Cảm biến lực căng/nén K1563-100-500kN 100-500N
  Cảm biến lực căng/nén K1563-1000N 1000N
  Cảm biến lực căng/nén K1563-2000N 2000N
  Cảm biến lực căng/nén K1882-0-1_1-10kN 1-10kN
  Cảm biến lực căng/nén K1882-0-15_150kN 15-150kN
  Cảm biến lực căng/nén K2145-0_5-10kN 0,5 … 10kN
  Cảm biến lực căng/nén K2145-50kN 20kN
  Cảm biến lực căng/nén K2145-20kN 50kN
  Cảm biến lực căng/nén K2145-100kN 100kN
  Cảm biến lực căng/nén K2145-200kN 200kN
  Cảm biến lực căng/nén K25-0,02-1kN 0,02 … 1kN
  Cảm biến lực căng/nén K25-2-10kN 2 … 10kN
  Cảm biến lực căng/nén K25-20kN 20kN
  Cảm biến lực căng/nén K25-50kN 50kN

  Cảm biến lực Scaime tại Việt Nam_ Nhà phân phối cảm biến Scaime _ Công Ty TNHH Châu Thiên Chí[email protected]
  Cảm biến lực căng/nén M12-ML12-1-2kN 1...2kN
  Cảm biến lực căng/nén M12-ML12-5-20kN 5...20kN
  Cảm biến lực căng/nén M12-ML12-50-100kN 50...100kN
  Cảm biến lực căng/nén M12-ML12-200-600kN 200...600kN
  Cảm biến lực căng/nén M12-ML12-1000kN 1000kN
  Cảm biến lực căng/nén M12-ML12-1500kN 1500kN
  Cảm biến lực căng/nén MS02-0.5...10kN 0,5...10kN
  Cảm biến lực căng/nén MS02-20...50kN 20...50kN
  Cảm biến lực căng/nén MS02-100...200kN 100...200kN
  Cảm biến lực căng/nén MS02-500kN 500kN
  Cảm biến lực căng/nén MS02-1000kN 1000kN
  Cảm biến lực căng/nén MS02-2000kN 2000kN
  Cảm biến lực căng/nén MS02-5000kN 5000kN

  Ngoài ra Công Ty TNHH Châu Thiên Chí còn là đại lý phân phối được chứng nhận hãng Hộp số giảm tốc ROSSI – ITALY.
  Điện thoại: 0932.048.123
  Email: [email protected]
   

Chia sẻ trang này