1. chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  [​IMG]
  Đại lý Hộp giảm tốc Dinamic Oil
  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Hộp giảm tốc Dinamic Oil chính hãng Italy Tại Việt Nam

  Dinamic Oil, được thành lập vào năm 1970, là nhà sản xuất tời nâng và hộp số hành tinh của Ý. Với 45 năm kinh nghiệm không ngừng được nâng cao nhờ nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận “tư duy linh hoạt” cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các ứng dụng công nghiệp và máy di động.

  Dinamic Oil, có trụ sở chính tại Modena, đã củng cố vị thế của mình trên thị trường quốc tế, nơi hiện có ba đơn vị sản xuất, 8 công ty con ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á cùng mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn thế giới.

  Mối quan hệ con người trong kinh doanh là một phần quan trọng tạo nên hoạt động kinh doanh. Dễ dàng giao tiếp, những người tài năng có chuyên môn và cách tiếp cận thân thiện kết hợp với “tư duy linh hoạt” và văn hóa đổi mới là những thành phần trong triết lý công ty và là lý do thành công của chúng tôi.

  Model : Hộp giảm tốc Dinamic Oil
  Dinamic Oil URO /W 4

  Dinamic Oil URO /W 6

  Dinamic Oil URO /W 9

  Dinamic Oil URO /W 13

  Dinamic Oil URO /W 21

  Dinamic Oil URO /W 31

  Dinamic Oil URO /W 50

  Dinamic Oil URO /A 5

  Dinamic Oil URO /A 7

  Dinamic Oil URO /A 10

  Dinamic Oil URO /A 13

  Dinamic Oil URO /A 16

  Dinamic Oil URO /A 21

  Dinamic Oil URO /A 26

  Dinamic Oil URO /A 30

  Dinamic Oil URO /A 40

  Dinamic Oil URO /A 46

  Dinamic Oil RE 111

  Dinamic Oil RE 112

  Dinamic Oil RE 113

  Dinamic Oil RE 114

  Dinamic Oil RA 112

  Dinamic Oil RA 113

  Dinamic Oil RA 114

  Dinamic Oil RE 211

  Dinamic Oil RE 212

  Dinamic Oil RE 213

  Dinamic Oil RE 214

  Dinamic Oil RA 212

  Dinamic Oil RA 213

  Dinamic Oil RA 214

  Dinamic Oil RE 241

  Dinamic Oil RE 242

  Dinamic Oil RE 243

  Dinamic Oil RE 244

  Dinamic Oil RA 242

  Dinamic Oil RA 243

  Dinamic Oil RA 244

  Dinamic Oil RE 311

  Dinamic Oil RE 312

  Dinamic Oil RE 313

  Dinamic Oil RE 314

  Dinamic Oil RA 312

  Dinamic Oil RA 313

  Dinamic Oil RA 314

  Dinamic Oil RE 511

  Dinamic Oil RE 512

  Dinamic Oil RE 513

  Dinamic Oil RE 514

  Dinamic Oil RA 512

  Dinamic Oil RA 513

  Dinamic Oil RA 514

  Dinamic Oil RE 611

  Dinamic Oil RE 612

  Dinamic Oil RE 613

  Dinamic Oil RE 614

  Dinamic Oil RA 612

  Dinamic Oil RA 613

  Dinamic Oil RA 614

  Dinamic Oil RE 811

  Dinamic Oil RE 812

  Dinamic Oil RE 813

  Dinamic Oil RE 814

  Dinamic Oil RA 812

  Dinamic Oil RA 813

  Dinamic Oil RA 814

  Dinamic Oil RE 1021

  Dinamic Oil RE 1022

  Dinamic Oil RE 1023

  Dinamic Oil RE 1024

  Dinamic Oil RA 1022

  Dinamic Oil RA 1023

  Dinamic Oil RA 1024

  Dinamic Oil RE 1521

  Dinamic Oil RE 1522

  Dinamic Oil RE 1523

  Dinamic Oil RE 1524

  Dinamic Oil RA 1522

  Dinamic Oil RA 1523

  Dinamic Oil RA 1524

  Dinamic Oil RE 2001

  Dinamic Oil RE 2002

  Dinamic Oil RE 2003

  Dinamic Oil RE 2004

  Dinamic Oil RA 2002

  Dinamic Oil RA 2003

  Dinamic Oil RA 2004

  Dinamic Oil RE 2521

  Dinamic Oil RE 2522

  Dinamic Oil RE 2523

  Dinamic Oil RE 2524

  Dinamic Oil RA 2522

  Dinamic Oil RA 2523

  Dinamic Oil RA 2524

  Dinamic Oil RE 3001

  Dinamic Oil RE 3002

  Dinamic Oil RE 3003

  Dinamic Oil RE 3004

  Dinamic Oil RA 3002

  Dinamic Oil RA 3003

  Dinamic Oil RA 3004

  Dinamic Oil RE 3511

  Dinamic Oil RE 3512

  Dinamic Oil RE 3513

  Dinamic Oil RE 3514

  Dinamic Oil RA 3512

  Dinamic Oil RA 3513

  Dinamic Oil RA 3514

  Dinamic Oil RE 4801

  Dinamic Oil RE 4802

  Dinamic Oil RE 4803

  Dinamic Oil RE 4804

  Dinamic Oil RA 4802

  Dinamic Oil RA 4803

  Dinamic Oil RA 4804

  Dinamic Oil RE 6001

  Dinamic Oil RE 6002

  Dinamic Oil RE 6003

  Dinamic Oil RE 6004

  Dinamic Oil RA 6002

  Dinamic Oil RA 6003

  Dinamic Oil RA 6004

  Dinamic Oil RE 8001

  Dinamic Oil RE 8002

  Dinamic Oil RE 8003

  Dinamic Oil RE 8004

  Dinamic Oil RE 8005

  Dinamic Oil RA 8002

  Dinamic Oil RA 8003

  Dinamic Oil RA 8004

  Dinamic Oil GB 12011

  Dinamic Oil GB 12012

  Dinamic Oil GB 12013

  Dinamic Oil GB 12014

  Dinamic Oil GB 12015

  Dinamic Oil GBA 12013

  Dinamic Oil GBA 12014

  Dinamic Oil GBA 12015

  Dinamic Oil GB 16001

  Dinamic Oil GB 16002

  Dinamic Oil GB 16003

  Dinamic Oil GB 16004

  Dinamic Oil GB 16005

  Dinamic Oil GBA 16003

  Dinamic Oil GBA 16004

  Dinamic Oil GBA 16005

  Dinamic Oil GB 21001

  Dinamic Oil GB 21002

  Dinamic Oil GB 21003

  Dinamic Oil GB 21004

  Dinamic Oil GB 21005

  Dinamic Oil GBA 21003

  Dinamic Oil GBA 21004

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM

  Mr Thắng : 0901 327 774
   

Chia sẻ trang này