1. chauthienchi2023

  chauthienchi2023 Active Member

  [​IMG]
  Bộ mã hóa Encoder TR Electronic
  Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Encoder TR Electronic Hàng Đầu Tại Việt Nam : Encoder TR Electronic, Bộ mã hóa TR Electronic, Bộ mã hóa vòng quay TR Electronic, Bộ mã hóa gia tăng TR Electronic, Đại lý Encoder TR Electronic, Nhà phân phối Encoder TR Electronic, Nhà cung cấp Encoder TR Electronic, Đại lý phân phối Encoder TR Electronic
  Bộ mã hóa quay tuyệt đối, bộ mã hóa quay gia tăng và bộ mã hóa được kích hoạt bằng dây
  Bộ mã hóa quay TR-Electronic với chức năng quét quang học hoặc từ tính có được vị trí chính xác trong sản xuất thép, nhà máy điện gió, cần cẩu và tàu cũng như trong các phiên bản chống cháy nổ trong dây chuyền sơn. Các phiên bản thu nhỏ đảm bảo vị trí chính xác trong công nghệ y tế và bộ mã hóa quay tuyệt đối được phê duyệt bởi SIL3 đảm bảo an toàn cần thiết.
  Model : Encoder TR Electronic
  TR Electronic CE100M 100-01361
  TR Electronic ZH65M 175-00003
  TR Electronic CE65M 110-00025
  TR Electronic ZH81M 260-00018
  TR Electronic CE65M 110-00444
  TR Electronic CE65M 110-02789
  TR Electronic SL3010 40-720-004
  TR Electronic CE65M 110-01967
  TR Electronic CE100M 100-01337
  TR Electronic CE100M 100-00390
  TR Electronic CE65M 110-02041
  TR Electronic CE100M 100-01360
  TR Electronic CE65M 110-01130
  TR Electronic CE65M 110-01217
  TR Electronic CE65M 110-01968
  TR Electronic CE65S 111-00202
  TR Electronic PU10 491-00002
  TR Electronic LA-80-300-A
  TR Electronic CE100S 102-00006
  TR Electronic IE58A 219-00772
  TR Electronic CE100MP01
  TR Electronic LA41K 305-000150
  TR Electronic LE200 2200-00112
  TR Electronic CE65M 110-01460
  TR Electronic CH58M 5842-00016
  TR Electronic LA66K 312-01046
  TR Electronic ZE115M 173-00001
  TR Electronic CE100M 100-00988
  TR Electronic CE100M 100-00877
  TR Electronic LA41K-700
  TR Electronic HE-58-S 207-00001
  TR Electronic CE65M 110-02572
  TR Electronic CE65M 110-01646
  TR Electronic CE65M 110-00653
  TR Electronic ZE65S 170-50022
  TR Electronic CE65M 110-00636
  TR Electronic CE65M 110-02340
  TR Electronic CE65M 110-02627
  TR Electronic CE100M 100-00117
  TR Electronic IH-76A 243-00067
  TR Electronic CNTT-10 490-00009
  TR Electronic AE100M 200-00084
  TR Electronic CE65M 110-01470
  TR Electronic CE65M 110-01926
  TR Electronic LP38 307-00032
  TR Electronic CE65M 110-01460
  TR Electronic CE100M 100-01163
  TR Electronic LP38 307-00620
  TR Electronic CE100M 100-01169
  TR Electronic PU10 491-00002
  TR Electronic CE65MP 110-02269
  TR Electronic CE65M 110-01460
  TR Electronic LE200 2200-00112
  TR Electronic ZH81M 260-00018
  TR Electronic CE65M 110-01542
  TR Electronic HE58S 207-00013
  TR Electronic CE58M 5802-00013
  TR Electronic CE65M 110-00636
  TR Electronic HE58S 207-00168
  TR Electronic CE65M 110-01909
  TR Electronic CE65M 110-01451
  TR Electronic CE65M 110-01476
  TR Electronic CE65M 110-01542
  TR Electronic HE65 205-00339
  TR Electronic HE58S 207-00037
  TR Electronic IE58A 219-00592
  TR Electronic IE58A 219-00539
  TR Electronic CE100M 100-01169
  TR Electronic CE100M 100-00960
  TR Electronic CE65M 110-02521
  TR Electronic HE65M 205-00322
  TR Electronic PU10 491-00002
  TR Electronic CE65S 111-00169
  TR Electronic ZE65M 171-50124
  TR Electronic ZE115M 173-00001
  TR Electronic CE58M 582-00013
  TR Electronic CE65M 110-00927
  TR Electronic CE-65 CE-58-S
  Công ty TNHH Châu Thiên Chí
  29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM
  Mr Thắng : 0901 327 774
   

Chia sẻ trang này